biyogırafi

 

 

Bələdiyyə rəisləri

 

 Sərdar humayun vali qasim  1287                     

 Hac seyidulgaffar (nazimuddolə)

 Hac seyf

 Şərəfuddolə

 Ismayıl əzəm əfxəmulmulk

 Həmid  mirza

 Yavər sərdar munzəm

 əhməd xan  məşayexi

 əhmədi

 niysari

  sidgulsulsultan

Nəsrulla filsufzadə

 Hac kazimuddolə

 Məhəmməd əlixan tərbiyət

 Cəlaliddin  keyhan

Huseyinqoli  cəlili (ərfəulmulk)

əlamir  mir mustafa

 Mahmıdxan gəffari

 Murtaza  əmin

 əbulqsim  cahangiri

əbdulhəmid  həkimi

Məhəmməd  hadi

 əbdulla sərriştədar

 Hac mirza ağa buluri

 əli asgər xan etisam

 Ismayıl xan bahaduri

 Qulam rıza  ilhami

Iqbal azər (iqbalulsultan)

 Ateş bəyat  maku

 əbdullah  rəhimi

 Hidayətullah  kəlantəri

 Səyid  seracmir(nikauddolə)

 Fəttahullah  muvəssəg

 əbdulhuseyin vicdani

 Bəşir  fərəhmənd

 Səfayi

 Mahmud  ruhani

 əli nəqi  muləvi

 Məcid  nəsrin pur

 Seyyid əli  pişdad

 Eyyid  mehdi nəbəvi

 Dr.cahanşahi

 Muhsun  furuzan

 Qəvam  şiray

 cavid

 Səyid  muctəhidi

 Lutfəli  qəvami

Yüzbaşi huseyin  vəxşuri    1340

 Sərtip həsənquli  vəkil        1343

 əbulfəzl  ədib                     1344

Pişda                                 1345

 Mustafa  əmirpənahi            1346

Məhəmməd əli  zohir             1347     

əbduləli  şahid                     1350

 Sərtip cavad  musirr             1352            

 Səsən  iskəndəri                   1353

 Həmid  varəstə                     1354

Bələdiyyə rəisləri (cumhuri islami zəmani)

 

 Həsən  şəhidi                      1358   

Məcid  iqtisad xah                1358     

   Məhəmməd sadiq  pəşminə      1359                   

 Ismayil  qədri                       1361                        

 Mirvəli  musəvi                    1362     

 Muhsun  izzəti                    1363                            

 Mirtahir  musəvi                 1365    

Firidun  dərvişzadə             1372    

Məhəmməd   əşrəfniya        1376                

 əbdulla  fətullahi                 1378