Şəkil

ilgi

Yaşadğı yer

عرصه فعاليت

 

Biyogırafı va

Əsərləri

 

 

Iran

adebiyyat

Sadiqpur vəcdi məhəmməd

 

Təbriz(ıran)

musiqi

Şatiriyan

 

Fıransa

Siyasətçi

Sədruləşrafi ziyaəddin

 

 

ıran

Musiqi

Səfdəriyan asatur

 

berlin (almanya)

Musiqi

Səhənd nasir

 

 

Təbriz(ıran)

Şair

Şəhrək

 

Təbriz(ıran)

Yazar

Sərdar niya səməd

 

hamburg(almanya)

Siyasətçi

Şəriətmədari M.həsən

 

Iran

Adebiyyat

Sərkarati bəhmən

 

Təbriz(ıran)

Siyasətçi

Sərrafi əliriza

 

Təbriz(ıran)

şer

Şeyda yəhya

 

 

Iran

Muhəqiq

Seyid səlamət mir əli

 

Təbriz(ıran)

adebiyyat

Seyid yəqubi əli asgər

 

Iran

Dulət adami (ulum pezeşki)

Şeyxislami

 

 

Təbriz(ıran)

Xoşnevis

Sirufi həbibulla

 

Təbriz(ıran)

Fotorafcı

Siyami xanəli

 

 

Təbriz(ıran)

dulət adami

Subhanəllahi

 

Təbriz(ıran)

Yazar (məqalə )

Suleymani

 

 

Iran

Muhəqiq

Sultan qərayi

 

Fıransa

Muhəqiq

Təbatəbayi cavad

 

 

 

 

Təqizadə həsən

 

Iran

Içtimai xadimler

Təvəkkuli M.təqi

 

Təbriz(ıran)

Yazar (məqalə)

Tohid

 

 

Təbriz(ıran)

Muhəqiq

Turabi   əli akbər

 

Iran

Muhəqiq

Turabi Təbatəbayi

 

Təbriz(ıran)

Şer

Turabi fərid

Zeynabpasha@issa2000.net

Təbriz(ıran)

yazar

Vəfayi zuhrə

 

Təbriz(ıran)

yazar

Vəfi

 

 

Təbriz(ıran)

xoşnevis

vətiq mənsurə

 

 

Köln (almanya)

 

Siyasətçi

Xəliq behruz

 

Khosroshahi@Khosroshahi.net

 

Iran

Ruhaniyyət

Xisro şahi hadi

 

 

Iran

rəssam

Yuş gənci pəri

 

amerika

musiqi

Zurufçi yəgub