Alınmış :  tarixe təbriz kitabından - profosor  minoruski

Mutərcim : əbduləli karənk

ⅦⅦⅦⅦⅦⅦ

الینمیش : تاریخ تبریز کتابندان - پروفسور مينورسکی

ترجمه : عبدالعلی کارنک