Təbriz şəhrinin nəxsəsi,  1297 h – qəməri bərabərdi 1257 h – şəmsinən

تبریز شهرینین نقشه سی ، 1297 ه- قمری برابردی 1257 ه-شمسینن