دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

شيرين افشين راد

      محل و سال تولد:

تبريز    1356  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی -تهران 1381

نمایشگاه گروهی چاپ دستی - گالری خورشید - تهران - 1378

نمایشگاه انفرادی نقاشی - خانه فرهنگ گالری میر علی تبریزی - تبریز - 1381

برگزیده اول در دومین جشنواره هنر جوان - نقاشی - تهران - 1382

شرکت در ششمین بی ینال نقاشی ایران - تهران - موزه هنرهای معاصر - 1382

نمایشگاه انفرادی نقاشی - گالری برگ - تهران – 1382

 

…………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست