دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

شهلا آقاپور

      محل و سال تولد:

1346   شمسی

      محل سکونت فعلی:

برلين (آلمان)

      عرصه فعاليت:

نقاشی و شعر

      امکان ارتباط:

shahla@aghapour.de

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

..............................................................................................

 

دعوت به بازديد از

نمايشگاه نقاشی و جلسه شعرخوانی  درشهر برلين

 

 

برگشت به ليست