دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

بهراد امين سلماسي

      محل و سال تولد:

تبريز      1330شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 
فارغ التحصيل رشته‌ي نقاشي از دانشگاه هنر و فوق ليسانس نقاشي از دانشگاه آزاد اسلامي
شركت در 8 نمايشگاه انفرادي در داخل و خارج از كشور و 12 نمايشگاه جمعي
برنده‌ي جايزه‌ي ويژه هيأت داوران نمايشگاه بولونيا، ايتاليا- 1999
برنده‌ي جايزه‌ي بي نظيرترين اثر توكيو ژاپن 1991
برنده‌ي جايزه اول تصويرسازي، مرغ طلايي و ديپلم از جشنواره تهران در سال 1370

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست