دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

رحيم بقال اصغری

      سال ومحل تولد:

تبريز 1353 

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

کارتون

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:-

متولد 1353 تبريز

-كارشناس مديريت و برنامه ريزي آموزشي

- مسئول سازمان فكو در ايران

-رئيس انجمن كاريكاتوريستهاي تبريز

-سردبير نشريه كاريكاره

-مدير آموزشگاه كاريكاتور آرسوي

-دبير نمايشگاه بين المللي كاريكاتور - پيشگيري از اعتياد

- دبير نمايشگاه بين المللي كاريكاتور - عبيد زاكاني

-سوابق تدريس: اداره ارشاد اسلامي, انجمن كاريكاتوريستهاي تبريز, آموزشگاه آرسوي, حوزه هنري, دانشكده فني دانشگاه تبريز, دانشگاه غيرانتفاعي نبي اكرم, مجله جوالدوز, كانون كاكتوس, كانون فلق, بنياد جانبازان, مديريت فرهنگي دانشگاه تبريز, دانشكده علوم پزشكي.

-داوري‌ها: 20 مسابقه استاني, دو مسابقه كشوري, 5 مسابقه منطقه‌اي, دو مسابقه جهاني

 

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست