دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

ابراهيم بخت شکوهی

      محل و سال تولد:

 تبريز   1320   شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز (ايران)

      عرصه فعاليت:

خوشنويسی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

حاج ابراهيم بخت شکوهی يکی از اساتيد بنام خوشنويسی در تبريز است که امروزه تبريز و آذربايجان به وجود ايشان افتخار می کند . ايشان در تمام خطوط مهارت دارند و بخصوص در شکستهء نستعليق و خط تحرير شايد نمونهء ايشان در ايران نباشد و يا نادر باشد.استاد بخت شکوهی اين گونه به معرفی خود می پردازد:« من ابراهيم بخت شکوهی هستم و لرزومی نمی بينم که خود را بيشتر معرفی کنم چرا که حس جاه طلبی ندارم متولد 1320 در محلهء اميرخيز( امير قيز) تبريز هستم. از کودکی به هنر خوشنويسی عشق می ورزيدم و قبل از اينکه به مدرسه بروم اين هنر را تقليد می کردم. خوشبختانه در آن زمان کتابها دستنويس بودند و اساتيد بزرگی مثل استاد کاوه و استاد بوذری اينها را می نوشتند و ما از روی آنها اقتباس می کرديم و می نوشتيم. در نتيجه همه به سوی خوشنويسی روی می آوردند، از پنجم ابتدائی به بعد، معلم خوشنويسی داشتيم. برادر مرحوم هريسی(حسين هريسی) به ما خوش نوشتن را آموزش می داد.در آن زمان خط خوشنويسی خط تحريری بود و مرحوم طاهر خوشنويس،هريسی و آقای چهره نگار رسم الخطهايی داشتند که ما از روی آنها می نوشتيم و آنها اصلاح می کردند.بعد از اتمام دبيرستان چون در روستا بوديم، به معلمی رو آوردم. در نتيجه در اوقات فراغت از روی نوشته های اساتيد تقليد می کرديم . بعد از مدتی درسال 1354 از محضر آقای رسام نيز استفاده کردم. بعد استاد امير خانی به مدت سه سال به تبريز آمد و درهر سال به مدت يک ماه ودر 12 جلسه خط نستعليق را خدمت ايشان تکميل کردم. با تاًييد صاحب نظران، خطوط نسخ، ثلث، شکستهء نستعليق و شکستهء تحريری را در حد قابل قبول می نويسم بعد امتحان داديم و من در ايران به مقام اول رسيدم. به تهران رفتم و در آنجا مرا در درجهء عالی قبول کردند و اعلام کردند که می توانم در تبريز کلایتشکيل دهم. در سال 1357 اين کلاس  را تشکيل داديم. در آن زمان سرپرستی اين کلاسها به عهدهء آقای رسام بود. بعد ازابلاغ قوانين مربوطه وانتخابات، ازسال 1363 تا 1374 ،

من به سرپرستی انجمن انتخاب شدم، از سال 1368 مشکلات و گلايه های ما شروع می شود. در سمينار سرپرستان استانها در گرگان که استاد اميرخانی نيز حضور داشت، همگان اعتراف کردند که حط تحريری من در ايران نمونه است و از من خواستند که رسم الخطی برای شکستهء تحريری بنويسم تا در اطران چاپ شودو من قبول کردم. بعد از يکسال آن را آماده و در بوشهر تقديم ايشان کردم و گفتند: « الحق که کار سنگينی کرده ای» و قرار شد به عنوان خط دوم در ايران چاپ بشود. ولی از آنزمان تا کنون که من با شما صحبت می کنم چاپ نشده است. چرا و به چه علت معلوم نيست. اخيراً در کنگره خطوط جهان اسلام که در تهران برگزار شد، خطی نوشته و پائین آن گله کرده بودم که:"« به علت عدم توجه مسئولين اين خط( شکستهء تحريری) کم کم در موزه ها پيدا خواهد شد.» ما شاگردان بزرگی داريم که الحق در سطح بالا می نويسند و اسامی آنها نيز مشخص است ولی نزديک به هفت سال است که امتحان می دهند و مردود می شوند، شايد چون شکستهء ما ازشيوهء قدما وازشيوهء گلستان است. مشکلات زياد سبب

استعفايم شد. واقعاً مرکز نشينها به شهرستانيها بها نمی دهند.   من به اين هنر عشق می ورزم. ما مکتب آذربايجان را داريم، بخصوص خط تحريری خاستگاه تمامی هنرها اينجاست، مرکز خط نستعليق تبريزاست ، خاستگاه خط تحريری تبريز است. مير عماد با آن عظمت به تبريزمی آيد و از ملا محمد حسين می آموزد، عليرضا عباسی، خوشنويس شاه عباس، به تبريز می آيد و نزد ملا محمد حسين شاگردی می کند يا در ثلث پای درس عبدالباقی می نشيند. اين هنر در خانوادهء ما ارثی بود، چون در خانواده کتب هنری بود، همه خوب می نوشتند. من يادم می آيد قبل از دبستان که در آنموقع ها تهيه می گفتند و امروزه آمادگی می گويند، ما در کوچهء کدخداباشی دبستانی بنام محمديه داشتيم، من قبل از اينکه به مدرسه بروم تابلوی آنجا را کپی کرده بودم و اين اولين کار من بود.

حضرت علی(ع) می فرمايند:"« خوشنويسی برای ندار پول، برای اغنيا جمال و برای عالم کمال است."» خوشنويسی، زيبايی است و مونس تنهائيهای فردا. تمامی هنرها برای انسان بهترين مونس اند»19 . وجود استاد بخت شکوهی در تبريز غنيمتی است که نسل جوان بايد قدر آن را بداند و از وجود ايشان استفاده کند، مسئولين نيز بايد از اين هنرمند گرانمايه به درستی استقبال کنند و خدمات او را به شايستگی پاس بدارند.

 

برگرفته از کتاب :

سير تطور هنر در آذربايجان

چاپ اول سال 1382 ص.140

سروش(انتشارات صدا وسيما)

روح الله عباس خانی

عکس از: محمدعلی جديداسلام

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست