دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

اسماعيل بيداردل

      محل و سال تولد:

تبريز 1346     شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

در سال 1363 وارد هنرستان هنرهای تجسمی ميرک تبريز شدم و در سال 1367 دوره آکادميک هنر را به اتمام رساندم.در کارهای متعددی که انجام داده ام از اصالت و سنت ريشه ای و سمبليک ايران و نيز آذربايجان الهام گرفته ام و نيز مسائل روز و معاصر جامعه نيزدر نوع و موضوع کارهايم تاثير گذار بوده است به خصوص در طراحی ها که با حس اکسپرسيونيسم بيان شده است.

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست