دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

فريبا چلبی يانی

      محل و سال تولد:

 تبريز    1347  شمسی

      محل سکونت فعلی:

 تبريز(ايران)

      عرصه فعاليت:

شعر و داستان نويسی

      امکان ارتباط:

fariba_ch@parsimail.com

 

 

 

 

بيوگرافی:


اينجانب متولد شهر تبريز بوده و در حال حاضر نيز ساكن اين شهر هستم.
از سال۱۳۷۰ با نوشتن سياه مشق هايي به نام شعر به ورطه هنر وارد شدم. از آثار چاپ شده ام در شعر دو شعر تركي است كه
درسال1380 توسط مرحوم آقاي رضا غفاري در كتابي به نام آذر بايجان خانيم شاعيرلري زير حروف چيني رفت. وديگر اشعارم به زبان فارسي است كه در وبلاگ شعرم موجود مي باشد.و در رابطه با داستان نويسي ام كه بيشتر مردم ايران به عنوان داستان نويس مرا شناخته اند برمي گردد به سال ۱۳۷۷ كه براي اولين بار در كلاس هاي كارگاهي داستان كوتاه شهرم (تبريز) شركت كردم و از سال ۷۹
با شركت در كلاس هاي كارگاهي داستان نويسي ماهنامه ادبي كارنامه در تهران به صورت جدي و مداوم داستان نويسي را ادامه دادم. داستان هاي چاپ شده از اين جانب:
داستان مرد كنار خيابان ( توسط نشريه خارج از كشور به نام شهروند چاپ شده است.)
داستان حاشيه ( توسط نشريه اينترنتي قابيل با مديريت آقاي يوسف عليخاني، چاپ شده است.) داستان كي،من؟ ( توسط نشريه ادبي اينترنتي ماندگار در ويژه نامه داستان و شعر به چاپ رسيده است.)
 داستان چه ام شده؟ ( توسط يكي از نشريات داخلي به نام شهرزاد و ماهنامه ادبي گذر گاه به چاپ رسيده است.)
 داستان ضرباهنگ ( در آذر ماه سال ۱۳۸۲ يكي از بيست و سه داستان برگزيده جايزه ادبي اصفهان انتخاب شده است كه بيست و سه داستان مذكور توسط نشر فردا به چاپ رسيده است.)
 داستان زناني كه زنده اند(در بهمن ماه ۱۳۸۲ يكي از چهل داستان برگزيده جايزه ادبي صادق هدايت انتخاب گرديده كه چهل داستان برگزيده با نام ياد هدايت ۸۲ زير چاپ است.)
البته لازم به ذكر است كه در سال ۱۳۸۱ سردبير و گرداننده ي نشريه ي داخلي تبريز با نام "شرق بنفشه" را عهده دار بودم كه نشرش را با همكاري همسرم تا سه شماره ادامه دادم.
و گه گاهي نيز در مورد داستان هاي دوستان چيزهايي نوشته ام كه بيشترشان در كارگاه داستان گلشيري در معرض ديد خوانندگان قرار گرفته است. يكسالي نيز مي شود كه جزو انجمن فيلم نامه نويسان در مجتمع فرهنگي ، هنري تبريز هستم و در حال حاضر نيز به فيلم نامه نويسي نيز مشغولم.

آدرس وبلاگ شعرم:
                         www.ch77.persianblog.com
آ‍درس وبلاگ داستان
                  :www.story.blogfa.com

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست