دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

اعضاي پيوستۀ فرهنگستان

 

محمد‌علي ديلمقانی موحد

 

 

سال تولد:

          1303         

محل تولد:

تبريز

 

مدارج تحصيلي

رشتۀ تحصيلي

نام دانشگاه

کشور و شهر

زمان تحصيل

دكتري

حقوق خصوصي

تهران

ايران - تهران

 

 

 

 

كتابها

تأليف:

- سيرالملوك از فضل‌الله روزبهان خنجي (تصحيح و تعليق)، انتشارات خوارزمي.

- مبالغه مستعار، بررسي اسناد وزارت خارجه بريتانيا درباره مالكيت جزاير تنب و ابوموسي، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، نشر كارنامه.

- مقالات شمس تبريزي (تصحيح و تعليق)، انتشارات خوارزمي، برنده جايزه كتاب سال.

- شمس تبريزي، انتشارات طرح نو.

- ابن بطوبه، طرح نو.

- خواب آشفته نفت، دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، نشر كارنامه، برنده جايزه كتاب سال.

- نفت ما و مسائل حقوقي آن، انتشارات خوارزمي.

- درسهايي از داوريهاي نفتي، دفتر اول : قانون حاكم ، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي.

- در هواي حق و عدالت ، نشر كارنامه، برنده جايزه انديشه.

ترجمه:

- سفرنامه ابن بطوبه، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، نشر آگه.

- ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلام از دانيل دنت، انتشارات خوارزمي.

- خزران از ارتوركستلر، انتشارات خوارزمي.

- چهار مقاله در آزادي از ايزايا برلين، انتشارات خوارزمي.

- بهگودت گيتا  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، انتشارات خوارزمي.

 

 

مقاله‌ها  

مقاله‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مرتبط با معارف اسلامي و مباحث حقوقي در نشريات مختلف در مجله كانون وكلاي دادگستري، مجله راهنماي كتاب، سخن، يغما، جهان كتاب و غيره به چاپ رسانده‌ام.

برگرفته از سايت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir

 

برگشت به ليست