دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

يعقوب امداديان

      محل و سال تولد:

تبريز  1327    شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 
ورود به هنرستان هنرهای زیبای میرک ، تبریز 1345
فارغ التحصیل از هنرستان هنرهای زیبای تهران 1348
لیسانس از دانشگاه هنرهای تزئینی- تهران 1352
فوق لیسانس از دانشکده هنرهای تزئینی – تهران 1355
برگزاری 18 نمایشگاه انفرادی 1381- 1350 در ایران وخارج از ایران
شرکت در 26 نمایشگاه گروهی 1382-1347 در ایران وخارج از ایران

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست