دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

فاطمه امداديان

      محل و سال تولد:

تبريز  1334    شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

مجسمه سازی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:


متولد 1334 تبريزكارشناسي دانشكده هنرهاي تزئيني دانشگاه هنر رشته پيكر سازي – 7 نمايشگاه انفرادي – 12 نمايشگاه گروهي – 4 نمايشگاه گروهي خارجي – برنده جايزه و برگزيده دومين بينال مجسمه و دريافت لوح افتخار تنديس .

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست