دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

  نام و نام خانوادگی :                                        فرهاد  فخرالدينی   

محل و تاريخ تولد :                                           تبريز  ١٣١٦  

  سمت :                                                         عضو وابسته فرهنگستان هنر -

  پست الکترونيکی :                                         f.fakhredini@honar.ac.ir

 

 

تحصيلات

 

 فارغ التحصيل هنرستان عالی موسيقی ملی (١٣٤٤)؛
دكتری هنر (درجه‌ی يك هنری) از شورای ارزشيابی هنرمندان كشور؛ 

 دوره‌ی نوازندگی پيانو نزد احمد مهاجر؛
دوره‌ی فراگيری رديف‌های موسيقی ايرانی نزد ابوالحسن صبا و علی تجويدی؛
دوره‌های هارمونی و تحليل موسيقی غربی نزد امانوئل مليك اصلانيان و دكتر مهدی بركشلی.  

 

  سوابق شغلی

 مدرس هنرستان عالی موسيقی ملی (از سال ١٣٤٤ تا كنون)؛ 

 رهبر اركستر هنرستان عالی موسيقی ملی (١٣٤٤)؛ 

 رهبر اركستر بزرگ راديو و تلويزيون ملی ايران (١٣٥٢-١٣٥٨)؛  

 مدرس رشته‌ی موسيقی در دانشكده‌ی هنرهای زيبای دانشگاه تهران؛ 

 مدرس رشته‌ی موسيقی در دانشكده‌ی هنر دانشگاه آزاد اسلامی؛  

 رهبر اركستر ملی ايران از سال ١٣٧٧. 

 

  عضويت‌ در مجامع‌ علمي‌ و هنري

 عضو وابسته‌ی فرهنگستان هنر؛ 

 عضو افتخاری آهنگسازان جمهوری آذربايجان (از سال ١٣٧٠). 

 

 آثار

 الف ـ تاليفات و ترجمه ها 

 تجزيه و تحليل رديف موسيقی ايران  

 وزن در موسيقی ايران  

 مجموعه‌ی مقالات و سخنرانی‌ها  

 ب ـ مقالات 

 وزن در موسيقی قديم ايران    سال‌های ١٣٤٦ - ٤٧ مجله‌ی موسيقی شماره ١١١ تا ١١٦  

    شيوه‌ی نت نويسی عبدالقادر مراغه‌ای ماهور، ٣ زمستان ١٣٧٢ 

    خلاصه؛ در اين مقاله نويسنده آهنگ‌هايی را كه عبدالقادر در كتاب‌های مقاصد الالحان و جامع الالحان به شيوه‌ی قدما ثبت كرده است، به خط نت درآورده است.بدين ترتيب، نغمه‌هايی از تصنيف‌های قديم موسيقی ايران قابل اجرا شده‌اند.   خلاصه

    همبستگی هنرها در زير گنبد مينا، بهار ١٣٧٤مجله‌ی دانشكده‌ی هنرهای زيبا، دانشگاه تهران   خلاصه

    فرم در موسيقی ايران، شهريور ١٣٥٢ جزوه‌ی انتشار يافته در هنركده‌ی موسيقی ملی  

    مقامات موسيقی قديم ايران، آماده‌ی چاپ  

 

 

 جوايز

 برنده‌ی لوح زرين و ديپلم افتخار به خاطر بهترين موسيقی فيلم برای سريال تلويزيونی سربداران؛  

 برنده‌ی لوح زرين و ديپلم افتخار در جشنواره‌ی فجر برای موسيقی فيلم گزارش يك قتل؛ 

 برنده‌ی لوح زرين و ديپلم افتخار در ششمين جشنواره‌ی فجر برای موسيقی فيلم پرستار شب؛ 

 برنده‌ی جايزه‌ی ويژه‌ی جشنواره‌ی دوم سيما برای موسيقی سريال تلويزيونی امام علی (ع). 

 

 

 فعاليت‌هاي علمی و هنري :‌ 

 موسيقی فيلم سينمايی" شوهر آهو خانم "به كارگردانی داوود ملا پور (١٣٤٧)؛
"همايون "برای اركستر (١٣٤٧)؛
"دل انگيزان "(١٣٤٨)؛
" موسيقی با كلام ای عشق" موسيقی بر روی غزلی از عراقی (1350)؛
"برای دخترم"(١٣٥٢)؛
"گذر عمر" (1353)؛
"سرود بهار" (١٣٥٤)؛
"چهارگاه برای ويلن" آواز به همراهی ارکستر بر روی غزلی از سعدی (1354)؛
"موج" (١٣٥٥)؛
"آهنگ اشتياق" (١٣٥٥)؛
"بهار آمد "بر روی اشعار سياوش كسرايی (١٣٥٥)؛
"درد گنگ "بر روی شعری از ه_ . ا .سايه ، (١٣٥٦)؛
"بهار می شود "(١٣٥٦)؛
موسيقی كوتاه "نشانه" (١٣٥٨)؛
موسيقی فيلم كوتاه" دست‌های سبز تو "(١٣٦٠) به كارگردانی محمد علی نجفی؛
"فرخنده شب "بر روی غزلی از حافظ (١٣٦١)؛
موسيقی سريال تلويزيونی" سربداران "كارگردانی محمد علی نجفی (١٣٦٢)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی" كمال الملك "كارگردانی علی حاتمی (١٣٦٣)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "گزارش يك قتل" كارگردانی محمد علی نجفی (١٣٦٥)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "روزهای انتظار" (١٣٦٥)؛
"درد جانسوز "بر روی غزلی از حافظ (١٣٦٦)؛
موسيقی متن سريال تلويزيونی" بوعلی سينا "به كارگردانی كيهان رهگذر (١٣٦٦)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "پرستار شب" كارگردانی محمد علی نجفی (١٣٦٦)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "شاخه‌های بيد" (١٣٦٧)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "جستجوگر" (١٣٦٨)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "ساوالان" (١٣٦٨)؛
سوئيت سمفونيك" سربداران "(١٣٦٩)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "آپارتمان شماره ١٣" (١٣٦٩)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "ملك خاتون" (١٣٦٩)؛
سوئيت سمفونيك "بوعلی سنيا" (١٣٦٩)؛
"ياد يار مهربان "برروی اشعاری از فریدون مشيری (١٣٦٨)؛
"رامشگران" برروی اشعاری از نظامی گنجوی از مثنوی خسرو شيرين (1370)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "قرق" (١٣٧٠)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی" روز باشكوه"(١٣٦٧)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "زندان ديو" (١٣٧١)؛
موسيقی متن سريال تلويزيونی"روزی روزگاری" (١٣٧١)؛
موسيقی متن فيلم سينمايی "آدم برفی" (١٣٧٣)؛
موسيقی متن سريال تلويزيونی"امام علی" (١٣٧٥)؛
"چه بد كردم "بر روی ابياتی از عراقی، (١٣٧٨)؛
موسيقی متن سريال تلويزيونی"روشن تر از خاموشی" (١٣٨٢)

 آشنايي‌ با زبانها :‌ 

 انگليسی

           برگرفته از: www.honar.ac.ir

 

برگشت به ليست