دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

وجيهه فكور

      محل و سال تولد:

تبريز    1338  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:


برگزاري 2 نمايشگاه انفرادي در تهران و تبريز
شركت در چندين نمايشگاه گروهي داخل و خارج

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست