دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

محمد فاسونكي

      محل و سال تولد:

تبريز  1322   شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 
1335
رشته‌ي موسيقي از هنرستان تبريز
1344
رشته‌ي نقاشي از هنرستان هنرهاي زيبا ميرك تبريز
1347
هنرستان دولتي فرانكفورت آلمان
1349
رشته‌ي نقاشي از دانشكده‌ي هنرهاي زيباي رم ايتاليا
1351
رشته‌ي مجسمه سازي از دانشكده‌ي هنرهاي زيباي رم ايتاليا
شركت در چندين نمايشگاه گروهي و انفرادي داخلي و خارجي

 

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست