دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

آقاي فتحيرسول فتحي وجد 

 


رسول فتحي وجد در سال 1298 در تبريز متولد شد.

پدر او داراي كتابخانه اي در حدود دويست جلد كتاب بود. او اول بار پيش از مدرسه با عكسهاي شاهنامه چاپ اميد بهادر آشنا شد.  بعد از پايان دوره ابتدائي  پدرش براي او معلم خصوصي گرفت كه درس عربي را ادامه دهد. وي دروس تفسير قرآن را نيز در كنار پيشنماز محله فرا گرفت.

او تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تبريز پشت سر گذاشت و از سال 1316 در سمت معلم دبيرستان انوري كه يك مدرسه غير انتفاعي بود، به كار آموزش اشتغال يافت. در اين دوره با فلسفه اسلامي آشنا شد و در سال 1328 به استخدام آموزش و پرورش در آمد.  در سال 1340 موفق به اخذ مدرك ليسانس در رشته فلسفه و علوم تربيتي از دانشگاه تبريز شد. 

وي سپس به فراگيري زبان هاي خارجي فرانسه و روسي پرداخت. در سال 1345 غير از تدريس مسئوليت كتابخانه دبيرستان دهقان كه كتابخانه دانشسراي مقدماتي هم ضميمه آن بود را به عهده گرفت.  15 سال در كنار تدريس روزانه در اين  مسئوليت انجام وظيفه كرد.

در سال 1356 از آموزش و پرورش بازنشسته شد. در سال 1362 براي تدريس در دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز از وي دعوت به عمل آمد. وي در كنار تدريس در دانشگاهها به كار فهرست نويسي نسخه هاي خطي حاج حسين نخجواني، تحقيق و تصحيح نسخ خطي و نگارش مقالات متعدد اشتغال داشت. برخي از مقالات وي در نشريات دانشكده ادبيات تبريز، راهنماي كتاب، بررسي هاي تاريخي و مجله وحيد به چاپ رسيد.

برگشت به ليست