دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

پريوش- گنجي

 

خلاصه شرح حال

 

 

 پري يوش گنجي در سال 1324 ، در تبريز متولد شد. پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي ،به توصيه دبيران نقاشي به هنرستان نقاشي رفت و آموزش هاي پايه ي نقاشي را در هنرستان هنرهاي زيبا ي دختران (بهزاد)گذراند. پس از گرفتن ديپلم هنرستان براي ادامه ي آموزش به انگلستان سفركرد.پس از دو سال پژوهش تحصيلات عالي را در دانشكده هنرهاي هومر اسميت لندن آغازكرد و طراحي پارچه را به عنوان رشته ي اصلي خود دنبال كرد . پري يوش گنجي پس از موفقيت هايي كه در آلمان در چاپ پارچه به دست آورد،باري ديگر به اصلي ترين بخش خود نقاشي روي آورد و دوره ي آزاد دانشكده ي هنرهاي زيباي پاريس را نيز سپري كرد. خانم گنجي براي مدت كوتاهي باكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان همكاري داشته و هم اكنون در دانشكده هنر دانشگاه الزهراي تهران و دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسلامي به تدريس طراحي و چاپ بارچه سرگرم است . 

 

اوضاع اجتماعي و شرايط خانوادگي

 

 بانو گنجي در خانواده اي مهاجر در شهر تبريز زندگي را آغاز كرد ،پدرش استاد طراحي و از پيشگامان چاپ پارچه بود،حرفه اي كه از آن پس در اين خانواده به يادگار ماند و به ويژه او را به زودي مصمم به گزينش نقاشي كرد. [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1514 ]

 

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي 

 

 پر يوش گنجي پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي ،به توصيه دبيران نقاشي به هنرستان نقاشي رفت و آموزش هاي پايه ي نقاشي را در هنرستان هنرهاي زيبا ي دختران (بهزاد)گذراند. پس از گرفتن ديپلم هنرستان براي ادامه ي آموزش به انگلستان سفركرد.پس از دو سال پژوهش تحصيلات عالي را در دانشكده هنرهاي هومر اسميت لندن آغازكرد و طراحي پارچه را به عنوان رشته ي اصلي خود دنبال كرد و در اين مدرسه بود كه توانست به سبك مشخص خود دست بيابد.پايان نامه تحصيلي او با الهام از نقش هاي زيبا و اصيل ايراني به نام (كاشي هاي دوره ي صفويه ي اصفهان )نوشته شد و او سرانجام فارغ التحصيل گرديد. پري يوش گنجي پس از موفقيت هايي كه در آلمان در چاپ پارچه به دست آورد،باري ديگر به اصلي ترين بخش خود نقاشي روي آورد و پس از ديدن دوره ي آزاد دانشكده ي هنرهاي زيباي پاريس و آشنايي با شيوه ي هنري ايوان و حضور در كلاس اساتيد مهم نقاشي و آشنايي با كاربرد تكنيك طراحي متحرك Kinetic art كه آميزه اي از حركات اندام انساني با اسليمي هاي نقوش خفته ي قالي ايرانيست،براي نخستين بار به فلسفه ي مستقل هنر ايراني دست يافت و از آن پس بود كه راه آينده ي خودرا در هنر برگزيد. [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]  

 

خاطرات و وقايع دوران تحصيل

 

 

 در مسابقات نقاشي كه در سطح تهران برگزار شد ،پر يوش گنجي شاگرد كلاس پنجم ابتدايي توانست رتبه ي اول ناحيه و در رتبه ي دوم تهران را به دست بياورد. [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]

 

استادان و مربيان

 

 گنجي آموزش هاي پايه اي نقاشي را در هنرستان هنرهاي زيباي دختران « بهزاد » زير نظر استاد نقاش رضا فروزي واستاد مينياتور محمود فرشچيان فرا آموخت و در همان حال با رمز و رازهاي طراحي و چاپ پارچه زير نظر پدر هنرمندش به خوبي آشنايي يافت. [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]  

مشاغل و مسئوليتها

 

 

مشاغل و سمتهاي اداري مورد تصدي

 

 

 گنجي براي مدت كوتاهي باكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان همكاري داشته است.[ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]

 

 

فعاليتهاي آموزشي

 

 خانم گنجي در دانشكده هنر دانشگاه الزهراي تهران و دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسلامي به تدريس طراحي و چاپ بارچه سرگرم است . [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ] 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

 

چگونگي آثار

 

 پري يوش گنجي 9 نمايشگاه موفق در اروپا ،ژاپن و ايران برگزار كرده است. [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]

 

   همسر

 

 

 خانم گنجي در سال 1355 با مسعود خيام ،نويسنده ي ايراني ازدواج كرد كه حاصل آن سه فرزند است . [ دانشنامه زنان فرهنگساز ايران و جهان ، تاليف : پوران فرخزاد ، ج 2 ، تهران : زرياب ، ص 1515 ]

 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

 

برگشت به ليست