دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

رسول مجدي

      محل و سال تولد:

تبريز 1328    شمسی

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

majdiminiaturist@yahoo.com

 

 

 

 

بيوگرافی:


35
سال سابقه‌ي نگارگري
شركت در 30 نمايشگاه انفرادي و شركت در تمام دو سالانه هاي نگارگري
2
سال مدرس دانشگاه هنر
10
سال سابقه‌ي مديريت نگارخانه‌ي مجد

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست