دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

رفيع  موءتمنی طباطبائی

      سال ومحل تولد:

  تبريز 1318 شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی کوتاه:

تحصيلات:

1350 رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زيبای تهران

1349 نمايشگاه انفرادی تالار دانشکده هنرهای زيبای دانشگده تهران

1350 نمايشگاه انفرادی گالری سيحون تهران

شرگت در چندين نمايشگاه انفرادی و گروهی در تبريز – تهران – امريکا

رئيس هنرستان هنرهای ريبای ميرک تبريز

1375 رئيس انجمن هنرهای آموزش هنرهای تجسمی تبريز

تدريس در مراکز آموزش عالی تبريز

 

 

………………………………………….

آثار:

 

*      برای نمايش بزرگ تابلو، لطفا روی عکس کليک کنيد.

 

           بر گرفته از : ماهنامه ديلماج

شماره 5  دی ماه، سال 1383

 

برگشت به ليست