دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

جواد   نوبهار

      محل و سال تولد:

تبريز1345     شمسی

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 
فوق ليسانس نقاشي از دانشگاه هنر
شركت در بيش از 50 نمايشگاه انفرادي و گروهي داخلي و خارجي
برگزيده‌ي اولين نمايشگاه تجربي نقاشي و گرافيك- تهران- حوزه هنري 1370
برگزيده برتر در دومين بي‌ينال نقاشي ايران- تهران موزه هنرهاي معاصر 1374
برگزيده در پنجمين بي‌ينال نقاشي ايران- تهران موزه هنرهاي معاصر 1379

 

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست