دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

محمد نوريان

      محل و سال تولد:

تبريز  1346  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 ليسانس نقاشي از دانشگاه آزاد اسلامي
داور چندين جشنواره‌ي هنري برگزار شده در تبريز و رشت
عضو هيأت رئيسه انجمن هنرهاي تجسمي تبريز
تدريس در مراكز آموزش عالي تبريز
شركت در چندين نمايشگاه داخلي و خارجي

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست