دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

جعفر پتگر

 

استاد جعفر پتگر( برادر علی اصغر پتگر) در سال 1299 شمسی در شهر تبريز در محلهء گازران چشم به جهان گشود. وی پس از اتمام دورهء دبستان، مدت سه سال در هنرستان  صنايع مستظرفهء آذربايجان به فراگيری دورهء مقدماتی نقاشي، طراحی و سياه قلم مشغول بود. در ارديبهشت سال 1312 به تهران رفت و در هنرستان کمال الملک بخش« هنرهای جديد » به مدت شش سال تا دورهء ليسانس تحصيل کرده و در همين زمان دو سال نيز نزد استاد نقاش آلمانی به نام « آلبرت هونمان» به طور خصوصی تعليم ديد و قريب دو سال در دانشکدهء هنرهای زيبای تهران به طور مستمع آزاد به تمرين و مطالعه پرداخت. او در سال1319 شمسی رسماً به تاًسيس آموزشگاه آزاد نقاشی همت گماشت و از آن پس به تعليم نقاشی و ترويج و اشاعهء هنر به ويژه از لحاظ  پرورش روحی و اخلاقی آن به نوآموزان و هنرپژوهان پرداخت.

 

برگرفته از کتاب :

سير تطور هنر در آذربايجان

چاپ اول سال 1382 ص.136

سروش(انتشارات صدا وسيما)

روح الله عباس خانی

 

 

برگشت به ليست