دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

شجاع الدين شهابی

      محل و سال تولد:

تبريز 1317  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

 

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

 


تحصيلات: فارغ التحصيل رشته مجسمه سازي از دانشگاه ايالتي سن خوزه كاليفرنيا بادرجه ممتاز(B.F.A)

فعاليتهاي هنري:
 تدريس دردانشگاه الزهراءتا سال 1368
 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي ودانشگاه هنر يزد
 مدرس ومديرمسئول موسسه فرهنگي وهنري كارگاه هنر
تاسيس كارگاه هنرهاي تجسمي باغ موزه سعدآبادومديريت وآموزش آن به مدت 4 سال و آموزش هنرهاي تجسمي را درآنجا دائر وفعال كرد
 تاسيس نمايشگاهي به نام گالري رضا شهابي به مدت 10 سال وبرگزاري نمايشگاههاي متعدد
 نشركتابهاي هنرهاي تجسمي كه به همت ايشان بيش از 20 اثر در ايران منتشرشده است
ساخت ابزارهاي هنري براي هنرمندان وكمك به تاسيس آتليه هاي مجسمه سازي وهنري براي مراكزفرهنگي واجرائي پروژه هايي براي ميادين وشهرها

نمايشگاهها:
نمايشگاه درتالار قندريز تهران ، تالارفرهنگ تهران، گالري مس، دانشگاه فردوسي مشهد،انجمن فرهنگي ايران وهند، هتل دوسي تاني بانكوك تابلنددرسال 1349
 كابريلوكالج سانتاكروز كاليفرنيا درسال1350
 دانشگاه سن خوزه كاليفرنيادرسال1351
 دانشگاه ايالتي ومرين كالج كاليفرنيا درسال1352
 دانشگاه ايالتي چيكوكاليفرنيادرسال 1356
 مركز فرهنگي باغ فردوس تهران درسال 1358
 موزه نگارستان تهران درسال 1359
 فرهنگسراي نياوران درسال1380
نمايشگاه گروهي در موزه هنرهاي معاصر تهران در سال 1375
 خانه هاي تاريخي كاشان درسال 1381

جوائز: نفر اول دوسالانه مجسمه سازي

 

برگشت به ليست